top of page
Untitled design.png
  • פייסבוק
  • אינסטגרם
  • טוויטר
  • טלגרם

מפגשי תושבים בזום
עם ראש עיריית גבעתיים

להצטרפות למפגש, הקליקו על שם האזור או השכונה בהם אתם גרים:

חלוקת העיר ע"פ אזורים ורחובות:


קריית יוסף - אחדות העבודה, אריאל שרון, דליה, הורדים, הל"ה, הפועל הצעיר, הפלמ"ח, התע"ש, כצנלסון, לכיש, משגב עם, מנרה, עליית הנוער, ערבי נחל, ערד, פטאי, קרית יוסף, קק"ל

פועלי הרכבת - גבולות, דוד בן גוריון, הגורן, המעגל, המעלות, לביא, נתיב השלבים, סירקין, פועלי הרכבת, רוטברג

בורוכוב -מפגש תושבי שכונת בורכוב התקיים בתאריך ה- 6.12.2020.

שינקין - מפגש תושבי שכונת שינקין התקיים בתאריך ה- 27.12.2020.

ההסתדרות ודרום העיר - מפגש תושבי שכונת ההסתדרות ודרום העיר התקיים בתאריך ה- 24.1.2021.

ארלוזרוב -מפגש תושבי שכונת ארלוזרוב התקיים בתאריך ה- 14.2.2021.

רמב"ם -מפגש תושבי שכונת רמבם התקיים בתאריך ה-7.3.2021.

מפת שכונות.png
bottom of page